Sắp cất nóc khu đô thị cao cấp The Golden Palm Hà Nội